Scheda opera Tetsuro Shimizu

IMMUNITA' giallo dell'artista Tetsuro Shimizu
cod. SHIMIZU-T02
anno 2011
cm. 120x80
Pittura Olio Su Tela