Scheda opera Tetsuro Shimizu

MUTABILITA' arancione dell'artista Tetsuro Shimizu
cod. SHIMIZU-T03
anno 2013
cm. 120x80
Pittura Olio Su Tela