Scheda opera Kenji Takahashi

TORRE dell'artista Kenji Takahashi
cod. TAKAHASHI-Z01
anno 2010
cm 55x12x12
Scultura Marmo